Rumus Sudut Berelasi Trigonometri

Rumus Sudut Berelasi Trigonometri
1. sin ($-$A) = $-$ sin A
2. cos ($-$A) = cos A
3. tan ($-$A) = $-$ tan A
4. sin (90°$-$ A) = cos A
5. cos (90°$-$ A) = sin A
6. tan (90° $-$ A) = cot A
7. sin (90° + A) = cos A
8. cos (90° + A) = $-$ sin A
9. tan (90° + A) = $-$ cot A
10. sin (180° $-$ A) = sin A
11. cos (180° $-$ A) = $-$ cos A
12. tan (180° $-$ A) = $-$ tan A
13. sin (180° + A) = $-$ sin A
14. cos (180° + A) = $-$ cos A
15. tan (180° + A) = tan A
16. sin (270° $-$ A) = $-$ cos A
17. cos (270° $-$ A) = $-$ sin A
18. tan (270° $-$ A) = cot A
19. sin (270° + A) = $-$ cos A
20. cos (270° + A) = sin A
21. tan (270° + A) = $-$ cot A
22. sin (360° $-$ A) = $-$ sin A
23. cos (360° $-$ A) = cos A
24. tan (360° $-$ A) = $-$ tan A
25.sin (360° + A) = sin A
26. cos (360° + A) = cos A
27. tan (360° + A) = tan A
Cara mengingatnya:
Coba perhatikan polanya, jika sudutnya sudut vertikal (90° dan 270°) maka berubah, yakni sin jadi cos, cos jadi sin, dan tan jadi cot. Selain sudut vertikal maka ia tetap. Menentukan positif atau negatif itu berdasarkan kuadran atau letak sudutnya. Sebagai contoh sudut (90°+A) adalah kuadran 2 maka sin rumusnya $y/r$, pada kuadran 2 itu $y$ + dan $r$ selalu positif maka $+/+=+$. Untuk lebih jelas tentang kuadran, perhatikan gambar berikut:


Baca juga:
- Dasar Trigonometri.
- Tabel Sudut Istimewa.

Contoh-1:
cos 120° = ...
Jawab:
cos 120° = cos (90° + 30°) = $-$ sin 30° = $-0,5$

Contoh-2:
sin 4830° = ...
Jawab:
Tentu kita bagi saja dengan 360° yakni 4830°/360° menghasilkan 13 dan bersisa 150°. Jadi: sin 4830° = sin 150° = sin (180°$-$30°) = sin 30° = 0,5.

Demikianlah postingan mengenai rumus sudut berelasi trigonometri. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pecahan Istimewa

Bilangan Basis (Pengertian dan contohnya)

Operasi Fungsi (Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian)